Nieuwe baan stap dichterbij

Fantastisch nieuws: gisterenavond is de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met nadere uitwerking van de plannen op locatie Eschpark. We hebben als FCCL ingesproken tijdens deze vergadering.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Oost Gelre heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen voor nieuwe BMX-baan op deze locatie. Dit houdt in dat we verder kunnen, in samenwerking met buurt, zwembad en omliggende bedrijven.

We willen, in gezamenlijkheid, toewerken naar een gedetailleerd plan en een bestemmingsplan dat uiteindelijk voldoende draagvlak heeft.

We houden jullie op de hoogte!!”