Lidmaatschap FCCL >6 jaar

80,00

Aanmelden lidmaatschap
het lid dient 6 jaar of ouder te zijn

Artikelnummer: lidmaatschap-fccl Categorie:
Meer informatie

Introductie trainingen

Dat de BMX een leuke en energieke sport is zie je wel aan het grote aantal leden dat de FCCL (Fiets Cross Club Lichtenvoorde) heeft. Ben jij ook nieuwsgierig en wil je ook wel eens weten hoe het voelt om over een heuse Crossbaan te fietsen en ben je 6 jaar of ouder?

Meld je dan aan via het contactformulier
Je mag 3x gratis mee komen trainen, maar neem wel een volwassene mee, anders kunnen we je helaas niet toelaten op de baan. Voor meer informatie over de trainingstijden, wanneer jij kunt instromen en waar je aan moet denken kijk dan hier.

Lidmaatschap

Om(rijdend) lid te worden van FCCL dien je ten minste 6 jaar te zijn. Ben je 6 jaar of ouder dan vult je in de webshop (zie link hierboven)  het formulier volledig in en betaalt je de contributie voor het eerste jaar. Bij minderjarige leden vult de ouder/verzorger het formulier in. Bij aanmelding voegt je een kopie van een paspoort, ID-bewijs of zorgpas van het rijdend lid met daarop zijn of haar geboortedatum.

Vrijwilligers

We kunnen de vereniging alleen ‘draaiend’ houden door inzet van vrijwilligers. De FCCL kan je benaderen met de vraag of je als vrijwilliger voor de vereniging wilt inzetten. We hopen dat we dan op je inzet mogen rekenen!

Contributie

Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en kan tussentijds niet worden opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd.

De contributie bedraagt €80,- per jaar (2020). Als nieuw lid betaal je de contributie in één termijn. 
De contributie wordt, voor de opvolgende jaren, in twee termijnen geïnd: €50,- in januari en €30,- in juni/juli.
Word je na augustus lid van de FCCL dan betaal je één termijn á €50,

De vereniging behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks te verhogen, vaststelling van de contributie geschied door de Algemene Ledenvergadering

In de contributie is inbegrepen het lidmaatschap voor de NFF en KNWU, de rijdersbijdrage voor het clubshirt en -voor nieuwe leden- de éénmalige inschrijfkosten.

Incasso

Bij het aanmelden als lid via de webshop betaalt je voor het eerste jaar de contributie. Betaling van de contributie voor de daaropvolgende jaren is enkel mogelijk per automatische incasso. 

Voor het incasseren van de contributie maakt FCCL gebruik van een doorlopende SEPA machtiging. Je dient voor voldoende saldo op uw bankrekening te zorgen. Bij het storneren door je of uw bank ontvangt je een nota inclusief € 2,50 administratiekosten.

Clubshirt

Van rijdende leden wordt verwacht dat ze tijdens de training en wedstrijden ons clubshirt dragen. Het eerste clubshirt ontvang je van de vereniging. Mocht je een extra clubshirt willen dan kan je deze in de webshop bestellen.

Voorwaarden

Bij aanmelding voor het lidmaatschap verklaard het lid en/of de ouder/verzorger op de hoogte te zijn van de geldende reglementen en akkoord te gaan met de privacyverklaring van de FCCL. De reglementen en privacyverklaring zijn te vinden op de website van de FCCL.

Doorlopende SEPA machtiging

De contributie wordt geïncasseerd door Fietscrossclub Lichtenvoorde. Ons incassant-ID is NL13ZZZ401033100000.
Door de aankoop van het lidmaatschap in de webshop geef je toestemming aan Fietscrossclub Lichtenvoorde om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie van jou rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jou bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Beëindigen

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor het resterende deel van het jaar verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail uiterlijk 2 weken voor het nieuwe verenigingsjaar te geschieden.