Nieuw BMX-accommodatie: Vergunning is aangevraagd!

Update: 28-01-2024: aangepaste tekeningen toegevoegd

Een mooie mijlpaal is bereikt: de bouwvergunning is aangevraagd!

In de nieuwsbrief van 21-12-2023 al aangekondigd:
“Eind dit jaar wordt voor het clubgebouw, parc fermé en startheuvel de bouwvergunning aangevraagd. Dit betreft een aanvraag voor de uiteindelijke situatie. Om binnen het budget te blijven zal niet alles direct kunnen worden gerealiseerd. “

Afgelopen weken zijn door Wilfred (ontwerper) Jurgen (Constructeur) en ondergetekende de bouwplannen verder uitgewerkt zodanig dat we de vergunning hebben kunnen aanvragen.

De gemeente gaat nu de aanvraag beoordelen. Hiervoor heeft de gemeente 8 weken de tijd. Mogelijk zullen we nog nadere informatie moeten overleggen. Als alles volgens het boekje verloop kan eind februari 2024 de vergunning verleend worden.

Zoals beloofd hieronder de tekeningen behorend bij de bouwvergunning.
Opgemerkt moet worden dat de indeling van het clubgebouw alleen het hoogstnoodzakelijke bevat. Later zullen we zelf de inrichting verder moeten brengen.