NK NFF 2021

Beste verenigingen, Op 5 april jl. hebben wij jullie op de hoogte gebracht van o.a. het niet kunnen verrijden van het Nederlands Kampioenschap tijdens het Pinksterweekend. De NFF is in samenwerking met Nijkerk op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden voor het organiseren van het NK NFF. Volgens het aangenomen voorstel voor NK 2021 moest minimaal aan één nationale wedstrijd deel worden genomen tussen NK 2020 en NK 2021. Maar wij hebben helaas geen nationale wedstrijden kunnen organiseren. Concreet zou dit betekenen ook geen NK 2021. Dit zou natuurlijk erg jammer zijn, vandaar dat wij voor dit jaar een alternatief hebben bedacht om in september, conform de dan geldende RIVM maatregelen, toch een mooi NK kunnen organiseren. Normaliter is op de zaterdag van het Pinksterweekend de plaatsingswedstrijd, de wedstrijd om de beste startplekken voor het NK te kunnen behalen. In overleg met Nijkerk is de plaatsingswedstrijd nu gepland één week voor het NK. Dus op zaterdag 4 september. Het NK zal op 11 september worden verreden; natuurlijk allemaal onder voorbehoud. Dit zal de enige nationale wedstrijd dan zijn voor het NK en direct ook de enige wedstrijd die meetelt voor deelname voor NK 2021. Kortom zorg dat je erbij bent op 4 september om een week later op 11 september aan het Nederlands Kampioenschap te kunnen deelnemen. Concreet betekent dit een toevoeging aan de wedstrijdkalender: 4 september Plaatsingswedstrijd Nijkerk 11 september Nederlands Kampioenschap Nijkerk Wij kijken positief naar de toekomst en hopen jullie spoedig weer te zien. Met sportieve groet, Bestuur NFF