Nieuwsbrief 2023

Beste leden,

Het jaar is al weer bijna ten einde, de kerstboom staat al te stralen en de oliebollen liggen al bijna te rijzen in de pan.

Een jaar van veel fijne trainingen (met dank aan onze trainers), leuke wedstrijden en een goed georganiseerde regio wedstrijd.

Ook een jaar waar er veel (niet altijd zichtbaar) gebeurd is t.a.v. de nieuwe baan.

Update nieuwe baan

Met betrekking tot de nieuwe baan geldt dat de voorbereidingen nog steeds in volle gang zijn. Het vordert, maar gestaag. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of en hoe we binnen het toegekend budget een baan kunnen realiseren die aan onze wensen en eisen voldoet. Diverse bouwbedrijven, installateurs etc zijn benaderd om samen met ons en de gemeente te zoeken naar een oplossing. Dit is en blijft een lastige opgave en vraagt soms lastige keuzes, omdat niet alles kan.

Tevens zijn we bezig om de overeenkomsten voor de bouw en het gebruik (exploitatie) samen met de gemeente op te stellen.

Eind dit jaar wordt voor het clubgebouw, parc fermé en startheuvel de bouwvergunning aangevraagd. Dit betreft een aanvraag voor de uiteindelijke situatie. Om binnen het budget te blijven zal niet alles direct kunnen worden gerealiseerd. Als de tekeningen gereed zijn zullen we deze via de website met jullie delen.

In januari willen wij met de nieuwe baancommissie om tafel om de baan zelf in te delen en vorm te geven. Uiteraard willen we een mooie uitdagende baan neerleggen. De kennis die we binnen de club hebben om dit te kunnen waarmaken zetten we dus maar al te graag in. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de gemeente goed meedenkt in het proces om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook het beschikbaar stellen van zand, grond en hergebruik van materialen komt hierbij aan de orde.

Wat bovendien van belang is, is de toezegging van de gemeente, dat we nog van de huidige locatie gebruik kunnen blijven maken totdat de nieuwe baan gereed is, ondanks de ontwikkelplannen die er liggen.

We verwachten dat we medio 2024 kunnen starten met de nieuwbouw. We houden jullie op de hoogte

Vrijwilligers gezocht

Als vereniging zijn we altijd opzoek naar vrijwilligers, of dit nu gaat om baanonderhoud, meedenken en vormgeven van de nieuwe baan, de activiteiten commissie ondersteunen of invulling geven binnen ons bestuur, de vereniging heeft iedereen hard nodig.

Zonder vrijwilligers kan een vereniging namelijk niet bestaan!

Wij zijn voor 2024 o.a. op zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris binnen ons bestuur. Beide erg leuke functies in een gezellig team.

Het bestuur vergaderd 1 keer per maand (meestal via Teams) en men denkt hierin met elkaar mee.

Heb je vragen of interesse, informeer dan eens bij Harmke Gussinklo (penningmeester) of Christel Bouwmeester (secretaris) naar de werkzaamheden.

Secretaris

Taakomschrijving secretaris:

 • Dagelijks bestuur
 • Ontvangen, beantwoorden of doorsturen van mail welke binnenkomt via info@fccl.nl
 • Doorsturen van aanvragen van proeflessen naar Anita (ledenadministratie)

De ledenadministratie en het secretariaat zijn sinds enkele jaren gescheiden, dit scheelt voor beide enorm veel werk.

 • Plaatsen van berichten vanuit andere verenigingen of nieuws vanuit onze eigen vereniging op onze website.
 • Het informeren van leden vanuit het bestuur
 • Beheerder van onze social media kanalen

Penningmeester

Taakomschrijving penningmeester:

 • Als penningmeester ben je onderdeel van het dagelijks bestuur van de vereniging. Eén keer per maand is er een bestuursvergadering.
 • Naast het dagelijks bestuur ben je als penningmeester vooral bezig met het verwerken van kas- en bankmutaties in e-Boekhouden. Je verricht betalingen en incasseert de lidmaatschapsgelden. Ook zorg je voor de subsidieaanvragen.
 • Je plaatst de bestellingen van de clubshirts, ontvangt deze en zorgt dat deze op de club terecht komen. Daarnaast ben je binnen de vereniging het aanspreekpunt voor financiële zaken.
 • Afstemmen en coördineren financiën activiteiten commissie

Nieuwe Baancommissie:

We zoeken leden om mee te denken met de indeling en baanontwerp van onze nieuwe baan.

Heb je vragen of wil je je aanmelden: dit kan bij Diederik Speksnijder via projecten@fccl.nl

Activiteiten

Voor de activiteiten commissie zijn wij op zoek naar een nieuwe financiële man/vrouw. Christa Waalder heeft enkele taken van deze functie op een rijtje gezet:   

 • In nauwe samenspraak en onder verantwoording van de penningmeester de financiën van de activiteiten commissie in goede banen leiden.
 • Bijhouden van alle financiële zaken van de activiteitencommissie,
  de contante geldstroom beperken, we willen omschakelen naar volledig digitaal
 • Munten beheren en tellen na elke club- en/of regiowedstrijd
  inclusief het tellen van de kas. Hiervoor is een uitleg beschikbaar met alle dingen die na een club- en/of regiowedstrijd moeten gebeuren.
 • Op de wedstrijddag zorg ik er voor dat het pinapparaat, de
  bonprinter etc. wordt aangesloten op een hotspot. Zie hiervoor ook de in de bijlage de uitleg.
 • Alle mail van de activiteitencommissie komt binnen op de laptop. Ook
  alle bestanden van de boekhouding van de activiteitencommissie staan op deze laptop.
 • De Grote Clubactie heb ik aangevraagd en vervolgens alles verwerkt
  wat nodig was.

Daarnaast zoekt de activiteiten commissie nog meedenkers binnen deze commissie, alle hulp is welkom. Voor meer informatie kun je je wenden tot Annelies Bouwmeester.

Licentie aanvragen KNWU

Vanaf 4 december kunnen de nieuwe licenties voor de KNWU wedstrijden 2024 aangevraagd worden.

Vergeet dit niet te doen.

Je kunt je licentie aanvragen via www.mijnknwu.nl

Clubfeest/bekeruitreiking

Helaas kunnen wij nog geen exacte datum noemen voor de bekeruitreiking, wel zal deze in de maand februari plaatsvinden. Zodra we de precieze datum en locatie weten stellen we jullie hiervan op de hoogte.

Trainingen tijdens de kerstvakantie

Let op: Tijdens de kerstvakantie zullen er geen reguliere trainingen zijn, wel is er op zondagmorgen een vrije training, de starthektraining van de maandagavond vervalt in de kerstvakantie ook.

Vanaf maandag 8 januari 2024 starten de reguliere trainingen weer.

Fijne feestdagen

Wij wensen jullie allen hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

We hopen dat 2024 een mooie fietscrossseizoen wordt met hopelijk een goede start voor de bouw van de nieuwe baan.

Bestuur FCCL