NFF: 12 jarige rijders en deelnemen aan wedstrijden op clicks

Tijdens de NFF federatieraad van 16 maart 2018 is het besluit genomen om 12-jarigen de keus te laten om wedstrijden te rijden in de klasse “13 jaar”. Wanneer men hiervoor kiest, rijden ze de rest van het kalenderjaar in dezelfde klasse, bij alle wedstrijden. De rijder die hiervoor kiest, moet ook (indien van toepassing) in de Promotieklasse uitkomen in de klasse “13 jaar en ouder”. De eventueel opgebouwde punten in het voorafgaande najaar, kunnen worden meegenomen naar de ‘nieuwe’ tussenstand. Het volgende aspect moet in acht worden genomen: de afzonderlijke klasses “Meisjes 12 jaar” en “Meisjes 13 jaar” worden nu al bijna altijd samengevoegd. Wanneer meisjes kiezen voor deze regeling, vermindert het aantal meisjes in de klasse “Meisjes 12 jaar” (zonder clicks), dit vermindert nog meer de kans op afzonderlijk rijden.

De keuze is volkomen vrijwillig. Deze keus dient vóór de eerste nationale wedstrijd van het kalenderjaar, waarin zij 13 jaar worden te zijn doorgegeven aan het secretariaat van de NFF.

Als je niet aan die eerste wedstrijd deelneemt, maar wel aan de tweede wedstrijd, moet de keuze evengoed vóór de eerste wedstrijd worden gemaakt. Dat is in 2024 dus vóór 23 maart. De rijder die deze keuze maakt, traint vanaf dat moment ook bij elke nationale wedstrijd in het tweede blok, mét de benodigde sticker op de achterkant van zijn/haar stuurnummerbord.

Met sportieve groeten,

Bestuur NFF