Inschrijving NK/EK/WK en transponder invoeren

Beste Clubs/renners,

Op dit moment krijg ik meerdere vragen binnen met betrekking tot de inschrijving van het NK, EK en WK en de kwalificatie hiervan. Ik hoop jullie met deze mail duidelijkheid te geven.

Kalender 2021

De laatste update van de kalender is tot heden nog actueel. Alle organisatoren zijn druk bezig met de voorbereidingen van hun wedstrijd en in afwachting van de volgende persconferentie zal hierna een definitief besluit gemaakt kunnen worden.

Als hier meer over bekend is zullen de renners hierover geïnformeerd worden.

Kwalificatie NK/EK/WK

Nederlands kampioenschap: Voor het Nederlands Kampioenschap hoef je je niet te kwalificeren. De eis waar je aan moet voldoen is dat je voor 1 mei een licentie en stuurbordnummer hebt aangevraagd.

Let op dit betreft een wedstrijdlicentie zoals ook beschreven staat in het reglement Nationaal Kampioenschap.

Europees Kampioenschap: Op dit moment heb ik nog geen informatie van het EK, waardoor wij nog niet met zekerheid kunnen zeggen welke wedstrijden gaan meetellen. Dit is afhankelijk van het inschrijftermijn dat wij hebben bij de UEC.

Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit gecommuniceerd worden. Zie hiervoor ook de kwalificatie eisen op onze website.

Wereld Kampioenschap

zie hiervoor reglementen kwalificatie eisen op onze website: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2017/05/29205903/KNWU-BMX-kwalificatie-eisen-NK-EK-WK-2021-003-speciaal.pdf

Het is nog niet mogelijk om aanwijsplekken aan te vragen, dit kan pas wanneer kwalificatie renners bekend zijn.

Inschrijving

  • Nederlands Kampioenschap: De inschrijving van het Nederlands Kampioenschap zal na verwachting 1 juni open gaan. De sluiting van de inschrijving is 10 juni. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor deze wedstrijd,
  • Europees Kampioenschap: In afwachting van de UEC informatie zal de inschrijving daarna geopend worden. We hebben nog niet de informatie om de inschrijving te kunnen openen.
  • Wereld Kampioenschap: De inschrijving voor het WK opent op 1 juni. De sluiting hiervan is 10 juli.

Transponders

Gisteren heeft de ruildag van de transponders plaats gevonden. Het is van belang om je transponder nummer door te voeren in mijnKNWU voor de eerste wedstrijd.

Doe dit dus zo spoedig mogelijk! In het volgende document staat beschreven hoe je de transponder kan invoeren: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2017/05/25143310/Procedure-BMX-Transponders-2021-versie-1.0.pdf