Betalen bij FCCL gaat digitaal!

Beste leden,

al langer beschikt de FCCL over een webshop waar je online kunt inschrijven voor wedstrijden maar ook clubkleding kunt bestellen. Betalingen van bestellingen in de webshop doen we digitaal via IDeal. We hebben afgelopen jaren ervaren dat digitaal betalen de administratieve inspanning verminderd en dat de kans op fouten en vergissingen met contant geld afneemt.

Vorig jaar is de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” ingegaan. De nieuwe wet bevat strengere eisen ten aanzien van onder meer financiële transacties.
Om te voldoen aan de WBTR en om vergissingen en kans op fraude te verkleinen gaan we stapsgewijs digitaal betalen invoeren.

We starten met het digitaal betalen bij de clubwedstrijd 1. We hebben hiervoor een iPad met een pinautomaat en bonprinter in bruikleen gekregen. We zien dit als proef en nemen de ervaringen mee om het digitaal betalen stapsgewijs verder in te voeren.

Het doel is dat we in de loop van 2022 bij de FCCL volledig digitaal betalen.
Ondanks de goede voorbereiding kunnen er dingen verkeerd of anders gaan dan we dachten.

We hopen op je begrip. Daarnaast zijn we erg benieuwd hoe je het ervaart en hoe we het digitaal betalen verder kunnen verbeteren.

Namens bestuur en activiteiten commissie