Belangrijke mededelingen voor verenigingsjaar 2022

Beste leden

Hieronder een aantal belangrijke mededelingen welke reeds in de algemene ledenvergadering van 2 oktober 2021 zijn besproken.

Contributie: wijziging termijn betalingen.
De contributie voor 2022 blijft gelijk, ondanks dat we als vereniging geconfronteerd zijn met aanzienlijke verhoging van het KNWU lidmaatschap. Deze verhoging zullen we vanaf 2023 moeten doorberekenen. Hiervoor komt in 2022 een voorstel in de Algemene Ledenvergadering.

Wat wel veranderd is dat de contributie niet meer in twee termijnen wordt geïncasseerd maar in één termijn aan het begin van het jaar. * Hierdoor worden de administratieve lasten voor de vereniging verminderd.

* Wanneer dit leid tot betalingsproblemen? Geef dit dan voor 31 december 2021 aan bij de penningmeester, gezamenlijk wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Wedstrijdcommissie:
De leden maken en zijn onze BMX-vereniging, Een belangrijk onderdeel van onze mooie BMX-sport zijn de wedstrijden. Om met wedstrijden mee te kunnen doen en te organiseren moet voor de rijders e.e.a. gefaciliteerd worden. Hiervoor is een wedstrijdcommissie nodig met enthousiaste (ouders van) leden.
Voor  deze commissie zoeken we 3 tot 5 leden welke affiniteit hebben met BMX-wedstrijden en handig zijn met computers.
Na een inwerkingsperiode bestaan de taken o.a. uit:

* Zorgen dat wedstrijden juist op de FCCL site staan
* Zorgen voor verwerking van de aanmeldingen via de website
* Bewaken inschrijftermijnen
* Inschrijven van rijders bij de organiserende vereniging (voornamelijk NFF via Excel lijst)
* In overleg met de penningmeester zorgen dat tijdig het inschrijfgeld is betaald (via bank)  of zorgen dat op wedstrijddag wordt betaald (contant).
* Reserveren van tentplaatsen
* Zorgen dat er een clubvertegenwoordiger is bij de wedstrijden bij eigen wedstrijden zorgen voor invullen van het juryprogramma, maken lijsten etc.
* Overige activiteiten welke met wedstrijden te maken hebben
* Afstemming met bestuur, trainers en activiteitencommissie

Je kan je aanmelden voor de wedstrijdcommissie bij één van de bestuursleden of via het contactformulier op de website

Verplichting uitkomen voor FCCL
Voor leden welke afgelopen 2 jaar lid zijn geworden bij de FCCL is het al gewoon dat als je deelneemt aan eigen, NFF of KNWU wedstijden je uitkomt voor de FCCL. Je draagt bij deze wedstrijden het FCCL clubshirt. Voor leden welke al langer lid zijn en uitkwamen voor een andere vereniging voor KNWU wedstrijden geldt, zoals afgelopen jaren besproken is in de algemene ledenvergaderingen, een overgangsperiode van een paar jaar.  Volgend jaar (2022) is het laatste jaar van deze overgangsperiode.

Beëindiging lidmaatschap?
Wil je stoppen met de BMX-sport? Of wil je geen lid meer zijn van de FCCL?  Dan graag afmelden voor 15 december 2021. Hiermee voorkom je dat het lidmaatschap voor 2022 wordt geïncasseerd.

Je kan je afmelden via het contactformulier op de website


Met vriendelijke groet,

Bestuur FCCL