Aangepast Reglement KNWU BMX Topcompetitie 2021

Op het kenniscentrum van de KNWU is een aangepast Reglement BMX
Topcompetitie 2021 geplaatst.

Document KNWU BMX Topcompetitie 2021 (01-10-2021)

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/reglementen-2#reglementen-aanmeldingsformulieren-competities-bmx