Lidmaatschap FCCL >6 jaar

95,00

Aanmelden FCCL lidmaatschap

Om lid te worden hebben we een kopie van een id bewijs, paspoort of zorg pas nodig.

Deze gebruiken we als controle van de naam en geboorte datum.

Doorstreep de informatie welke we niet nodig hebben ivm uw digitale veiligheid en voorkom je eventuele fraude.

Zie hiervoor o.a. de site van de Rijksoverheid. 

Om(rijdend) lid te worden van FCCL dien je ten minste 6 jaar te zijn.
Ben je 6 jaar of ouder en wil je lid worden? Vul dan dit formulier volledig in en betaalt je de contributie tot het einde van het verenigingsjaar welke op 31 december sluit. De betaling van de contributie voor de volgende jaren gebeurt per automatische incasso.

Bij minderjarige leden vult de ouder/verzorger het formulier in.
Bij aanmelding voegt je een kopie van een paspoort, ID-bewijs of zorgpas van het rijdend lid met daarop zijn of haar geboortedatum.
Om lid te worden hebben we een kopie van een id bewijs, paspoort of zorg pas nodig.

Deze gebruiken we als controle van de naam en geboorte datum.

Doorstreep de informatie welke we niet nodig hebben ivm uw digitale veiligheid en voorkom je eventuele fraude.

Zie hiervoor o.a. de site van de Rijksoverheid. 
Remove

Contactgegevens

Betaalgegevens / SEPA machtiging

De contributie wordt geïncasseerd door Fietscrossclub Lichtenvoorde. Ons incassant-ID is NL13ZZZ401033100000.
Door de aankoop van het lidmaatschap in de webshop geef je toestemming aan Fietscrossclub Lichtenvoorde om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie van jou rekening af te schrijven.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jou bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Voorwaarden lidmaatschap

Je dient ten behoeve van de automatische incasso voor voldoende saldo op uw bankrekening te zorgen. Bij het storneren door je of uw bank ontvangt je een nota inclusief € 2,50 administratiekosten.

Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en kan tussentijds niet worden opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Bij aanmelding voor het lidmaatschap verklaard het lid en/of de ouder/verzorger op de hoogte te zijn van de geldende reglementen en akkoord te gaan met de privacyverklaring van de FCCL. De reglementen en privacyverklaring zijn te vinden op de website van de FCCL.