Lidmaatschap FCCL >6 jaar

80,00

Aanmelden lidmaatschap
Het lid dient 6 jaar of ouder te zijn

Om(rijdend) lid te worden van FCCL dien je ten minste 6 jaar te zijn. Ben je 6 jaar of ouder dan vult je het formulier volledig in en betaalt je de contributie voor het eerste jaar.

Bij minderjarige leden vult de ouder/verzorger het formulier in. Bij aanmelding voegt je een kopie van een paspoort, ID-bewijs of zorgpas van het rijdend lid met daarop zijn of haar geboortedatum.

Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en kan tussentijds niet worden opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd. De vereniging behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks te verhogen, vaststelling van de contributie geschied door de Algemene Ledenvergadering.

In de contributie is inbegrepen het lidmaatschap voor de NFF en KNWU, de rijdersbijdrage voor het clubshirt en -voor nieuwe leden- de éénmalige inschrijfkosten.

Gegevens lid:

Remove
bij minderjarige rijder

Doorlopende SEPA machtiging

Bij het aanmelden als lid via de webshop betaalt je voor het eerste jaar de contributie.

De contributie voor de opvolgende jaren wordt geïncasseerd door Fietscrossclub Lichtenvoorde. Ons incassant-ID is NL13ZZZ401033100000.
Door de aankoop van het lidmaatschap in de webshop geef je toestemming aan Fietscrossclub Lichtenvoorde om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie van jou rekening af te schrijven.


Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jou bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.


Je dient voor voldoende saldo op uw bankrekening te zorgen. Bij het storneren door je of uw bank ontvangt je een nota inclusief € 2,50 administratiekosten