Van razende reporter tot voorzitter,

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is besloten dat ik de aankomende tijd de rol van Voorzitter van de F.C.C.L. mag vervullen. Aangezien er ongetwijfeld leden zijn die mij niet kennen leek het mij een goed moment om mijzelf eens voor te stellen. Mijn naam is Coen Gribbroek, getrouwd met Nathalie en vader van dochters Jip en Julot en zoon Mees.
Helemaal niks had ik met BMX. Nooit van mijn leven had ik een wedstrijd bezocht. De laatste keer dat ik van een BMX-fiets af stapte, of zeg maar gerust klapte, was op 8-jarige leeftijd. Dat was inclusief gecompliceerde bovenbeenbreuk. Met als gevolg 2 maand ziekenhuis en een half jaar rolstoel.
Tot 2 jaar geleden mijn zoontje Mees het in zijn hoofd haalde om te gaan BMX-en. Na één proefles bij onze vertrekkende voorzitter en trainer, Jurgen Klein Tank, was ie verkocht. En eerlijk gezegd ik ook. Want vanaf dag één is mij opgevallen wat een warme club de F.C.C.L. is. Mijn ervaring is dat ik gelijk ben opgenomen in de club. Bovendien viel mij op dat iedereen voor elkaar klaar staat en is iedereen bereid een ander te helpen. Of het nu gaat over praktische vragen over wedstrijden, of een mankement aan de fiets. Altijd is er wel iemand die je op weg helpt.
Gezien die ervaring voelde ik ook de behoefte om zelf iets bij te dragen op het moment dat daar behoefte aan was. En toen de vraag voorbij kwam of er iemand de wedstrijdverslagen voor zijn rekening wilde nemen heb ik mij daar voor aangemeld. Via die rol kwam ik ook contact met het bestuur en werd ik ruim een half jaar geleden benaderd om Christel te ondersteunen met het secretariaat. Vanaf die periode heb ik onderdeel uitgemaakt van het bestuur en de club goed leren kennen.
Zo'n twee maand geleden werd de vraag gesteld of ik niet eventueel de rol van voorzitter wilde vervullen na het vertrek van Jurgen. Ik had deze vraag oprecht niet zien aankomen en heb daar dus ook een maandje over moeten nadenken. Ik ben mij er namelijk erg van bewust dat ik nog maar pas kom kijken in de sport en de club. Bovendien heeft het ook wel wat impact op je privé-leven. De kennis, ervaring en enorme passie in bestuur en bovenal het grote aantal vrijwilligers hebben mij over de streep getrokken. Wat is er nou mooier om met z'n allen er een succes van te maken! En dat ik daar een bescheiden rol in mag vervullen maakt mij best trots.
Tijdens de regiowedstrijd van afgelopen jaar viel het mij op hoeveel complimenten er door andere clubs gegeven werden over de organisatie en het grote aantal vrijwilligers. Daar moeten we trots op zijn. Als we met z'n allen een bijdrage kunnen leveren, of dat nu gaat om het werken aan de baan, het trainen van de leden, koffieschenken tijdens de training of een rol in een commissie of het bestuur, blijven we die gezellige en goed georganiseerde club.
En voor degenen die denken: "Wat moeten we met een voorzitter die nog nooit zelf op een BMX over de baan is gefietst?". Goed punt! Cruiseravond, here I come!

Coen Gribbroek
Voorzitter - F.C.C.L.

coen