Herstart trainingen

Beste FCCL-ers ,

Eindelijk dan wat positief nieuws, althans als je niet ouder bent dan 18
jaar. We kunnen weer gaan trainen! Vanaf woensdag 29 april, dus niet 28
april zoals eerder gecommuniceerd is, mogen we de trainingen weer gaan
opstarten. Daarbij moeten een aantal zaken in acht worden genomen.

De kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet de 1,5 meter afstand te
bewaren. Het verzoek is wel om de trainers de ruimte te geven.

De kinderen vanaf 13 tot en met 18 jaar dienen de 1,5 meter wel in acht
te nemen. De trainer zal voor deze groep een trainingsvorm verzinnen die
past bij deze maatregel.

De kantine zal tijdens de trainingen gesloten zijn.

Met betrekking tot de aanwezigheid van de ouders hebben we als club
concessies moeten doen om de trainingen doorgang te laten vinden. Jullie
weten dat we de aanwezigheid van minimaal 1 ouder verlangden bij de
trainingen van de kinderen. Dit om in geval van valpartijen snel te
kunnen schakelen. Echter door de maatregel van de regering dat ouders
niet zijn toegestaan bij de training kunnen we dit niet handhaven.

Er is nu het volgende besloten:

- Ouders brengen/halen hun kind

- Het FCCL terrein is niet toegankelijk voor ouders

- De ouders wordt ook verzocht om zich niet op het schoolplein te
begeven (ook samenscholing van mensen wordt immers niet toegestaan),
maar of een boodschapje te doen/in de auto een boekje te lezen/ of even
naar huis te gaan.

- Zorg dat minimaal 1 telefoonnummer van een ouder in de appgroep van de
training staat.

- Per training worden maximaal 5 ouders verzocht om zich op of rond de
baan op te stellen en te begeleiden bij ernstige valpartijen. Wie dit
kan/wil doen zal in de afzonderlijke appgroepen van de trainingen
besproken worden. Het ligt o.i. voor de hand om de mensen die van verder
weg komen daar mogelijk meer bij te betrekken, indien ze dat willen,
omdat deze ouders niet even tussendoor naar huis kunnen.

- Starthek en vrije trainingen zullen voorlopig nog niet door gaan!


- Helaas kunnen we omwille van veiligheidsredenen en te weinig capaciteit, niet leden niet mee laten trainen tijdens onze trainingsavonden.

 

- En uiteraard geldt: heb je klachten; blijf thuis! En houd je aan alle
voorschriften van het RIVM

Met vriendelijke groet,

Coen Gribbroek
Voorzitter FCCL

Meer in deze categorie: « Maatregelen coronavirus -